Testament uważany jest za szczególny rodzaj testamentu pisanego. Rozpoznaje jedyną osobę w życiu za siebie. Testament przeznaczony jest dla osoby posiadającej majątek, dzieci, domy oraz dla ludzi, którzy lubią kolekcjonować antyki.

Testamenty są zawsze pisane starannie, z wolą spadkodawcy do pełnego ujawnienia posiadanego majątku. I co jest oczywiste, Testamenty zawsze wprowadzają krewnych, którzy powinni zajmować się tymi sprawami po twoim odejściu z Ziemi. Bardzo ważne jest również, aby wspomnieć, że nie jest konieczne posiadanie notariusza w momencie pisania tego dokumentu – wystarczy podpisy świadków przed śmiercią, a osoba fizyczna może zeznawać według własnego uznania przed śmiercią, jeśli rozważa dokonywanie jakichkolwiek zmian

Testament jest instrukcją prawną osoby dotyczącą podziału majątku po śmierci. Teoretycznie osoba zarządzająca spadkiem jest „wykonawcą testamentu”, co oznacza „wykonać lub wykonać”. Istnieją dwa typy: testate i testate. Testamenty testamentu są podyktowane w ostatniej woli spadkodawcy. Mogą mieć formę ustną lub pisemną, jednak większość przypadków jest pisanych, aby uniknąć sporu o to, co chce się wykonać w przypadkach, gdy brak jest zdolności do złożenia testamentu

Adwokat Kielce Prawnik Kielce
Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak
ul. Świętego Leonarda 1 lok. 28
25-311 Kielce
tel. 535 866 000
krakowiak.radoslaw@gmail.com

Porozmawiajmy - Zadzwoń