Prowadzenie spraw spadkowych w sądzie jest niezbędne wtedy, gdy dochodzi do sporu pomiędzy spadkobiercami o dziedziczenie majątku osoby zmarłej. Sąd w takiej sytuacji może rozstrzygnąć spór i wydać orzeczenie, który z członków rodziny ma prawo do...